Kort om Barcode Oslo

Navnet Barcode kommer fra byggestilen som sett fra avstand kan sammenliknes med en såkalt strekkode, men byggene har blitt omtalt med en rekke forskjellige navn. Både Operakvarteret, Barcode-området, Barcode-byggene, Barcode-rekken og Bjørvika brukes for å beskrive området. Området ligger i nær tilknyttning til Sørenga og Oslo S. Både Deichmanske Hovedbibliotek og Munch Museet har fått plass i området, som de siste årene har blitt omfavnet av Oslo innbyggere.

Historien bak Barcode

Helt tilbake til 19. januar 2000 ble det vedtatt at det «nye Oslo» skulle ha et gjennomgående tema ved navn “Fjordbyen”. Dette involverte flere prosjekter langs kysten av Oslo sentrum, deriblant utbyggingen av Bjørvika hvilket Operahuset i Oslo ble en del av. I 2003 vedtok bystyret en reguleringsplan som innebar fem høyhus, det høyeste i felt B11 nærmest Stasjonsallmenningen, som fikk en ramme på maksimalt kote 100 moh, som ville innebære cirka 24 etasjer.

Arkeologiske Funn

Under arbeidet med Barcode ble det funnet ni skipsvrak, opp til 18 meter lange, fra sent på 1500-tallet eller første halvdel av 1600-tallet. Dette er den største samling av historiske skipsvrak funnet her i landet. Barcode-tomtene lå under vann som en del av Bjørvika frem til midt på 1800-tallet. I funnene inngår også cirka 1100 krittpiper, kinesisk porselen og andre bruksting. Norsk Maritimt Museum stiller ut fra funnet.